AstmaAllergi Online

Astma-Allergi Danmarks nyhedsbrev udkommer to gange om måneden til 7.400 modtagere.
Åbningsraten er ca. 40% pr. udsendelse. Her kan du holde dig opdateret med nyheder, forskning og nyttige tips inden for områderne allergi, høfeber, astma, eksem og KOL.

Alle priser er ekskl. moms.

Filformaterne gif, jpg og flash kan
benyttes.
Animation er ikke tilladt.

Annoncemuligheder og priser:


Banner – top

format 560 x 70 px kr. 3.000,-

Banner – midt

format 560 x 140 px kr. 3.000,-

Banner – bund

format 560 x 140 px kr. 2.000,-

Levering af materiale Senest to arbejdsdage før annoncen skal online. 

Materialet leveres til astma@dmfnet.dk 

Dagens pollenmail
Astma-Allergi Danmark udsender ugens 7 dage pollenmail til ca. 6.100 modtagere i pollensæsonen (medio januar til ultimo august).

I løbet af sæsonen stiger antal modtagere. Åbningsraten er ca. 40%.

Annoncemuligheder og priser:
Banner – top
format 560 x 70 px kr. 3.500,-

Banner – bund

format 560 x 140 px kr. 3.000,-

Alle priser er ekskl. moms.

Filformaterne gif, og jpg kan benyttes.
Animation er ikke tilladt.

Levering af materiale

Senest to arbejdsdage før annoncen
skal online. Materialet leveres til
astma@dmfnet.dk