AstmaAllergi

Læsertal ifølge Gallup: 78.000

Målgruppe: Private med astma, allergi, eksem og KOL.

Kontrolleret trykoplag: 13.134

Udgivelsesfrekvens: 6 gang årligt

Målgruppe
AstmaAllergi-bladet udgives af Astma-Allergi Danmark og sendes til medlemmer samt fagpersoner som f.eks. læger, speciallæger, biblioteker og apoteker, samt politikere og presse.


AstmaAllergi-bladet henvender sig til private, der i familien er berørt af astma, allergi, høfeber, eksem og KOL, og de primære læsere er kvinder mellem 30-65 år med børn –hjemmeboende eller udeboende.

Astma-Allergi Danmark arbejder for at hjælpe mennesker med astma, allergi og eksem til at få en bedre hverdag med deres sygdom både via individuel rådgivning og kurser, og via politisk påvirkning. Derudover samler Astma-Allergi Danmark viden om den nyeste forskning på området.

Priser og formater tekstsider

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

TekstannoncePrisFormat
1/1 sideKr. 20.800B: 176 x H. 243 mm
1/1 side (til kant)Kr. 20.800B: 210 x H: 280 + 5 mm til beskæring
1/2 side (horisontal)Kr. 13.400B: 176 x H: 119 mm
1/2 side (vertikal)Kr. 13.400B: 86 x H: 243 mm
1/4 side (horisontal)Kr. 8.250B: 86 x H: 119 mm
1/4 side (vertikal)Kr. 8.250B: 176 x H: 57 mm
rubrikannonceKr. 1.825B: 41 x H: 78 mm
BagsideKr. 18.100B: 150 x H: 230 mm + 5mm til beskæring

    

Indstik:
Kontakt venligst Dansk Mediaforsyning på telefon
7022 4088 for yderligere information og tilbud.

Kontrolleret trykoplag: 13.626 eksemplarer.
Læsertal Index Danmark, 1. halvår 2016: 78.000

Generelle oplysninger:
Annoncer i AstmaAllergi skal overholde bladets annonceformater samt Dansk Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af korrekt elektronisk materiale.

For materiale, der ikke overholder disse kravspecifikationer, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides. Annonceteksten skal overholde gældende lov om sundhedsanprisning.

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som strider imod
Astma-Allergi Danmarks interesser og etiske regler.

Se mere på www.dmfnet.dk

INGEN ANNONCER MÅ INDEHOLDE SUNDHEDSANPRISNINGER

Udgivelsesplan 2018

Nr.

Deadline for modtagelse af annoncebestilling

Deadline for indlevering af annoncematerialeUdgivelsesdato
115.11.1706.12.1703.01.18
217.01.1807.02.1807.03.18
320.03.1811.04.1802.05.18
423.05.1813.06.1804.07.18
525.07.1815.08.1805.09.18
619.09.1810.10.1807.11.18
1-201914.11.1805.12.1802.01.19