Børn og unge

Læsertal ifølge Gallup: 93.000 (1. halvår 2019)

Målgruppe: Pædagoger, klubpædagoger og skolepædagogerne.

Kontrolleret trykoplag: 67.138

Udgivelsesfrekvens: 14 gange årligt

Børn&Unge udgives af BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund – og sendes direkte til medlemmernes privatadresser 14 gange årligt.

Børn&Unge indeholder bl.a. temaer med dybde, inspiration og information, artikler med inspiration omkring viden og erfaring samt forskning, faglig opdatering og ny viden.

Børn&Unge indeholder bl.a. større temaer med dybde, inspirationsartikler med ny viden, erfaringsudveksling og spændende personer. Dertil kommer en særlig forskningssektion 10 gange årligt, hvor læserne præsenteres for den nyeste, relevante forskning, der sikrer dem en løbende faglig opdatering. 

Bladets primære læsere – pædagoger og ledere – er attraktive forbrugere, da de er beslutningstagere omkring daglig drift i institutionerne. Herudover varetager de indkøb til såvel institutionerne som privat. 

Bladet læses også af skolepædagoger, da mange af dem også underviser, primært i folkeskolens 1. til 3. klassetrin, men de kan indgå i den faglige undervisning på alle klassetrin. 

Priser og formater tekstsider

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

TekstannoncePrisFormat
BagsideKr. 24.575B: 190 x H: 195 mm
Bagside (til kant)Kr. 24.575B: 213 x H: 215 mm +5 mm til beskæring
1/1 sideKr. 19.350B: 190 x H: 230 mm
1/1 side (til kant)Kr. 19.350B: 213 x H. 270 mm + 5 mm til beskæring
1/2 sideKr. 9.250B. 190 x H: 110 mm
1/4 sideKr. 3.850B: 90 x H: 110 mm
1/8 sideKr. 2.050B: 90 x H: 50 mm

    

Rubrikannoncer

Type/PlaceringPrisFormat
Modul AKr. 840B: 90 x H: 25 mm
Modul BKr. 1.875B: 90 x H: 55 mm

Stillingsannoncer

StørrelsePris
1/4 sideKr. 3.675
1/2 sideKr. 7.750
  

Stillingsannonce på nettet – annoncen bringes på hjemmesiden inden for 24 timer fra modtagelse og frem til ansøgningsfristen – Kr. 3.250,-

Gentagelsesrabat
3 indrykninger    5%
5 indrykninger    10%
10 indrykninger  15%

Indstik
Indhent venligst tilbud hos Dansk Mediaforsyning, tlf. 7022 4088.

Generelle oplysninger
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som strider mod bladets interesser.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede.

Levering af materialer
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af elektronisk materiale. Se www.dmfnet.dk For materiale, der ikke overholder disse kravspecifikationer, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Tekst-, kursus- og rubrikannoncer sendes til: bu@dmfnet.dk

Stillings- og netannoncer sendes til: bujob@dmfnet.dk

Udgivelser 2020

Nr.:Deadline test- og rubriksannocerDeadline stillingsannoncerUdgivelsesdato
120.12.1906.01.2024.01.20
215.01.2027.01.2014.02.20
305.02.2017.02.2006.03.20
419.02.2002.03.2020.03.20
520.03.2001.04.2024.04.20
621.04.2030.04.2022.05.20
727.05.2008.06.2026.06.20
822.07.2003.08.2021.08.20
905.08.2017.08.2004.09.20
1019.08.2031.08.2018.09.20
1109.09.2021.09.2009.10.20
1223.09.2005.10.2023.10.20
1321.10.2002.11.2020.11.20
1409.11.2019.11.2004.12.20

Deadline kl. 12.00