Case 2

Sygeplejersken

Vores første hele år med sygeplejersken er 2006 og derfor har vi valgt at bruge 2005 hvor mediet lå hos en konkurrent som index året.

Resultat

Udviklingen af mediet har fra start været positiv og vi lykkedes efter en årrække at hæve den gennemsnitlige omsætning pr. blad til det dobbelte af tidligere. Det er vi naturligvis stolte af.

Casen

Sygeplejersken var en af vores første kunder og fokus var fra start af, at underbygge salget ved at indtænke en række markedsorienterede tiltag i den mere traditionelle tankegang. Vi valgte et fokus på sundhedsområdet som helhed og kunne derfor skabe tværsalg imellem vores medier. Ligeledes blev der ansat sælgere med en sundhedsfaglig baggrund og stor indsigt i området. Det gav pote og vi kunne de første  mange år vise en stabil vækst i omsætningen pr. blad.

Sygeplejersken har som alle andre print medier været under et vedvarende prispres de seneste år, hvilket har medført at stigningen i omsætningen stagnerede. Dog er omsætningen pr. blad siden efteråret 2018 gået frem og 2019 resultatet ligger på index 180 ift. tidligere. Hvilket er et flot resultat.

Online

Som mange andre medier valgte Sygeplejersken i annonceåret 2009 at åbne op for online annoncering på deres hjemmeside www.sygeplejersken.dk Dette efter en lang debat om risikoen for at online blot ville kannibalisere på de nuværende annoncører og deraf ikke være nogen særlig god forretning. Der var endog folk der mente at det samlet set ville give et dårligere resultat da online annoncering jo kan være billigere end traditionel magasinannoncering.

Dette har naturligvis ikke været tilfældet og for at holde tallene så sammenlignelige som muligt har vi valgt ikke at indregne omsætning fra online eller for den sags skyld andet i overstående graf. Sidste rene år uden online annoncering var 2008 året (markeret med gult) og som det fremgår af grafen har bladet i samtlige år siden åbningen af online annoncering ligget højere. Dermed har det været muligt at fastholde og fortsat opbygge en højere omsætning pr. udgave sideløbende med, at vi har oparbejdet et marked for online annoncering på sygeplejersken.dk