Dansk Mediaforsyning

- vi leverer resultater...

PrintErgoterapeuten udgives af Ergoterapeutforeningen og sendes til foreningens medlemmer 8 gange om året. Oplaget er 9.000.

Magasinet er delt op i 3 områder:

  • Ny viden:   Artikler om ergoterapeuter, som udvikler faget
  • Fokus:       Dybdegående temaer om tendenser inden for faget
  • Nye veje:   Portræt og interview med ergoterapeuter, som for eksempel finder nye nicher 
                    eller nye jobmuligheder

Læsere med indflydelse på indkøb
Ergoterapeuter arbejder med menneskers muligheder frem for begrænsninger.
Ergoterapeutens læsere har stor indflydelse som rådgivere og indkøbere af hjælpemidler og indkøbere af hjælpemidler og velfærdsteknologi til ældre, handicappede og syge.

Derudover har ergoterapeuter meget stor indflydelse på ergonomisk indretning af arbejdspladsen og indkøb af hjælpemidler til ansatte på sygehuse, plejehjem og institutioner m.v.

Udgiver Ergoterapeutforeningen
Ergoterapeutforeningen organiserer de 8.625 ergoterapeuter hvoraf 1.078 er studerende. Foreningen udvikler og sikrer ergoterapeuters rolle og vilkår på arbejdsmarkedet, samt styrker den faglige profil og værdi overfor borgerne og samfundet.


Klik på forsiden og se et eksemplar af bladet

Top