Fag & Forskning

Læsertal ifølge Gallup: 121.000

Målgruppe: Sygeplejersker

Kontrolleret trykoplag: 77.139

Udgivelsesfrekvens: 4 gange årligt

Fag & Forskning er et magasin og udgives sammen med Sygeplejersken 4 gange om året.

Det udsendes til medlemmernes privatadresse. Indholdet er baseret på klinisk udvikling og forskning indenfor sygeplejen. I dag oplever sygeplejerskerne, at deres faglighed sættes under pres, hvilket stiller krav om konstant, at holde sig ajour med ny faglig viden og ikke mindst vidensdeling på tværs af de geografiske forhold.

Sygeplejerskens kompetenceområde udvides drastisk i dag og de overtager flere og flere af lægernes opgaver, pga. af lægernes pressede situation.

Dette og meget mere danner ramme over indholdet i tidsskriftet Fag & Forskning.

Priser & formater tekstsider
Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

TekstannoncePrisFormat
1/1 side til kantKr. 30.500B: 210 x H: 280 mm + 5 mm til beskræing
1/2 side (horisontal)Kr. 15.700B: 180 x H: 123 mm
1/2 side (vertikal)Kr. 15.700B: 87 x H: 250 mm
Bagside til kantKr. 32.875B: 210 x H: 280 mm + 5 mm til beskæring

  

Bladets layout
72 sider + omslag
Samme format som Sygeplejersken
Udkommer 4 gange årligt
Annoncering før og efter de enkelte blogge
Annoncekrav som Sygeplejersken

Specielle forhold
Særplacering side 7 samt bagsiden
Medtagelse af annoncer for receptpligtig medicin.
Folieret – dvs. mulighed for medtagelse af indstik
Tema og redaktionelt indhold kendes 6 uger før udgivelse.

Pligttekst
Udnyt din annonce optimalt, placer pligtteksten i særskilt annonce.
Fag & Forskning yder 50 pct. rabat på pligttekst-annoncer.
Pligttekst medtages kun som en sort/hvid annonce.

Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som ikke er forenelige med Dansk Sygeplejeråds annonceetiske retningslinier, eller som strider mod bladets interesser. Reklamationer, rettelser eller standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3 pct. materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2 pct. Informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer.

Levering af elektronisk annoncemateriale
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af elektronisk materiale. Trykklar pdf-fil i minimum 300 dpi.
Flere oplysninger på www.dmfnet.dk

Annoncemateriale sendes til: dsrtekst@dmfnet.dk

Udgivelsesplan 2019/20

Nr.DeadlineUdgivelsesdato
414.10.1918.11.19
127.01.2006.03.20
207.04.2022.05.20
304.08.2011.09.20
412.10.2020.11.20