Fagbladet FOA

Læsertal ifølge Gallup: 165.000 (Gallup 1. halvår 2018)

Målgruppe: FOAs medlemmer

Kontrolleret trykoplag: 185.930

Udgivelsesfrekvens: 8 gange årligt

 

 

 

Oplaget er fordelt på følgende sektorer:

social/sundhed • 112.853 • 61%
• social- og sundhedshjælpere
• social- og sundhedsassistenter
• hjemmehjælpere
• sygehjælpere
• portører
• andre

pædagogisk • 49.268 • 27%
• pædagogmedhjælpere
• dagplejere
• dagplejepædagoger og -ledere m.v
• omsorgsmedhjælpere
• LFS (ledere, souschefer, pædagoger,
medhjælpere m.fl.)
• andre

kost/service • 12.569 • 7%
• køkkenmedarbejdere
• kantineledere
• rengøringsledere
• rengøringsmedarbejdere
• serviceassistenter og –medarbejdere
• vaskeripersonale
• andre

teknik/service • 9.201 • 5%
• teknik- og servicemedarbejdere
• rådhus- og biblioteksbetjente
• bade- og idrætsassistenter
• plejehjemsteknikere
• buschauffører
• andre

Bladet sendes direkte til medlemmernes privat-adresser. Læserskaren består ud over FOAs medlemmer af direkte beslutningstagere,  heriblandt ledere og souschefer. Fagbladet FOA tager udgangspunkt i medlemmernes hverdag med særlig vægt på arbejdslivet.

Priser & formater tekstsider
Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

TekstannonceFormat
1/1 sideB: 185 x H: 250 mm
1/1 side (til kant)B: 215 x H:280 mm + 5 mm til beskræing
1/2 side (vertikal)B: 185 x H: 125 mm
1/2 side (horisontal)B: 90,5 x H: 250 mm
1/3 side (vertikal)B. 185 x H: 80,5 mm
1/3 side (horisontal)B: 59 x H. 250 mm
1/6 sideB: 59 x H: 123 mm
BagsideB: 215 x H: 225 mm + 5 mm til beskæring

    

Priser – tekstsider
Med sine 165.000 læsere er Fagbladet FOA blandt de største  dagblade i Danmark. Som annoncemedie repræsenterer det den største målgruppe inden for sundhedsområdet. Bladet udkommer i fire versioner. Du kan derfor målrette din annoncering til lige netop den sektor inden for det offentlige arbejdsmarked, du har brug for
at komme i kontakt med.

SektorOpslag1/1 side1/2 side1/3 side1/6 side
Social/sundhed112.85324.40014.40011.050 
Pædagogisk49.26815.6509.4007.050 
Kost/service12.5698.4005.1003.900 
Teknik/service9.2016.9004.1003.150 
Fællessider185.93034.15020.50015.5508.275

Særplacering
Omslag side 3: 36.875 kr.
Side 5 35.900 kr.
Bagsiden: 42.050 kr.
Opslag: 51.450 kr.

Indstik
Indhent venligst tilbud på tlf. 7022 4088. Alle indstik skal have flg. information på forsiden ”Annoncetillæg”. Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms. Tekstsideannoncer modtages på foatekst@dmfnet.dk

Gentagelsesrabatter
4 indrykninger    5%
8 indrykninger    10%
Beregnes af grundprisen og opnås ved bestilling i fast ordre inden for en periode på 12 måneder.

Priser – stillingssider
1/1 side 28.300 kr.
1/2 side høj 14.450 kr.
1/2 side tvær 14.450 kr.
1/4 side 7.400 kr.
Der er faste moduler på stillingsannoncer – se formater herover.
Tillæg for behandling af word-dokumenter og klargøring til tryk pr. annonce, 375 kr.
Stillingsannoncer sendes til foastilling@dmfnet.dk

Priser og formater – Uddannelses-, kursus- og vikarannoncer
Annoncering kan ske i følgende moduler:
A) B: 90,5 x H: 62,5 mm
4.000 kr.
B) B: 90,5 x H: 125 mm
7.975 kr.
C) B: 90,5 x H: 187,5 mm
11.900 kr.
D) B: 90,5 x H: 250 mm
15.900 kr.
Priserne forudsætter levering af færdige pdf-filer.

Levering af annoncer
Elektronisk materiale
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk Mediaforsynings krav til levering af elektronisk materiale.
Se mere på: www.dmfnet.dk
For materiale, der ikke overholder kravene, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod bladets interesser. Kan en annonce forveksles med redaktionel tekst, skal den forsynes med ordet ”Annonce”.
Alle reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Hvis materialefristen overskrides bortfalder reklamationsretten.

Udgivelsesplan 2019.

Nr.Deadline tekstannoncerUdgivelsesdato
114.01.1911.02.19
219.02.1918.03.19
329.03.1906.05.19
420.05.1917.06.19
514.06.1919.08.19
619.08.1916.09.19
730.09.1904.11.19
811.11.1909.12.19