Fagbladet FOA

Læsertal ifølge Gallup: 142.000
Index Danmark/Gallup (1. halvår 2019)

Kontrolleret trykoplag: 181.225

Målgruppe: FOAs medlemmer

Udgivelsesfrekvens: 5 gange årligt

Fagbladet FOA sendes direkte til medlemmernes privat-adresser. Læserskaren består udover FOAs medlemmer af beslutningstagere, heriblandt ledere og souschefer. Fagbladet FOA tager udgangspunkt i medlemmernes hverdag med særlig vægt på arbejdslivet.

Med sine 142.000 læsere er Fagbladet FOA blandt de største fagblade i Danmark.

Som annoncemedie repræsenterer det den største målgruppe inden for  sundhedsområdet. Fagbladet udkommer i 4 versioner. Du kan derfor målrette din annoncering til lige netop den sektor inden for det offentlige arbejdsmarked, du har brug for at komme i kontakt med.

SektorOplag1/1 side1/2 side1/3 side1/6 side
Social/sundhed110.54724.40014.40011.050 
Pædagogisk48.93115.6509.4007.050 
Kost/service12.6868.4005.1003.900 
Teknik/Service9.0616.9004.1003.150 
Fællessider181.22534.15020.50015.5508.275

Udgivelsesplan 2020 

Nr. DeadlineUdgivelsesplan
103.02.2006.03.20
218.05.2026.06.20
305.08.2004.09.20
421.09.2023.10.20
516.11.2018.12.20

Særplacering
Side 2: 36.875
Side 5: 35.900 kr.
Omslag side 3: 36.875 kr.
Bagsiden: 42.050 kr.
Opslag: 51.450 kr.

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms.
Tekstsideannoncer modtages på foatekst@dmfnet.dk

Gentagelsesrabatter
3 indrykninger 5%
6 indrykninger 10%

Beregnes af grundprisen og opnås ved bestilling i fast ordre inden for en periode
på 12 måneder.

Indstik
Indhent venligst tilbud på tlf. 7022 4088. Alle indstik skal have flg. information på
forsiden ”Annoncetillæg”. 

Priser – stillingssider
1/1 side 28.300 kr.
1/2 side høj 14.450 kr.
1/2 side tvær 14.450 kr.
1/4 side 7.400 kr.

Tillæg for behandling af word-dokumenter og klargøring til tryk pr. annonce 400 kr.
Stillingsannoncer sendes til foastilling@dmfnet.dk

Priser og formater
Uddannelses-, kursus- og vikarannoncer

Annoncering kan ske i følgende moduler:
B: 84 x H: 55 mm
B: 84 x H: 110 mm
B: 84 x H: 175 mm
B: 84 x H: 237 mm

Priserne forudsætter levering af færdige pdf-filer.

Oplaget er fordelt på følgende sektorer:

Social/sundhed • 110.547 – 61%

 • Social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Hjemmehjælpere
 • Sygehjælpere
 • Portører
 • Andre 

Pædagogisk • 48.931 – 27%

 • Pædagogmedhjælpere
 • Pædagogiske assistenter
 • Dagplejere
 • Dagplejepædagoger og ledere m.v
 • Omsorgsmedhjælpere
 • LFS (ledere, souschefer, pædagoger,
  medhjælpere m.fl.)
 • Andre

Kost/service • 12.686 – 7%

 • Køkkenmedarbejdere
 • Kantineledere
 • Rengøringsledere
 • Rengøringsmedarbejdere
 • Serviceassistenter og medarbejdere
 • Vaskeripersonale
 • Andre

Teknik/service • 9.061 – 5%

 •  Teknik- og servicemedarbejdere
 • Rådhus- og biblioteksbetjente
 • Bade- og idrætsassistenter
 • Plejehjemsteknikere
 • Parkeringsvagter
 • Brand- og redningspersonale
 • Andre