Forkant

Målgruppe: Ledende sygeplejersker

Kontrolleret trykoplag: 4.729

Udgivelsesfrekvens: 4 gange årligt

Målgruppen generelt:
Ledende sygeplejersker er beslutningstagere inden for det danske sundhedsvæsen. Mange har et personaleansvar med et spænd fra en håndfuld og op til flere tusinde medarbejdere.

De har ansvaret for økonomi og ressourcefordeling inden for sundhedsområdet.

Et område, som dækker følgende:
• Indkøb af medicin
• Ansvarlig for kurser og videreuddannelser for personale
• Implementering af IT og Velfærdsteknologiske løsninger
• Udvælgelse og indkøb af medicoteknisk udstyr og plejeartikler
• Beslutningstagere i forbindelse med design og indretning af sygehuse, sundhedsklinikker og lokalcentre.
• Lønadministration og drift

Ledende sygeplejersker har ofte et tæt samarbejde med de ledende overlæger i forhold til driften af sygehuse.

Læserprofil

  • Kvinder i alderen 30-65
  • Uddannelse: Høj uddannelse
  • Indkomst: Høj indkomst
  • Socialgruppe: Høj Socialgruppe
  • Kompas: Fællesskab/moderne/velorienterede
  • Aktiviteter: Udadvendt, aktiv, foreningsliv, kunst og kultur
  • Holdninger: Omsorg, solidaritet, samfunds-forhold, nærvær, kvalitet, økologi, bæredygtighed og design
  •  Interesser: sundhed og ernæring, livsstilsforhold, hjemmet og design.

Priser & formater tekstsider
Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

TekstannoncePrisFormat
1/1 sideKr. 15.900B: 175 x H: 222 mm
1/1 side til kantKr. 15.900B: 210 x H: 267 mm + 5 mm til beskæring
1/2 sideKr. 9.650B: 175 x H. 107 mm
1/3 sideKr. 5.750B: 175 x H: 69 mm
BagsideKr. 15.900B:210 x H: 267 mm + 5 mm til beskæring

   

Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som strider mod Dansk Sygeplejeråds retningslinjer for annoncering i organisationens medlemsblade.

Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.
Kan en annonce forveksles med en redaktionel tekst, forbeholder redaktionen sig ret til at forsyne annoncen med ordet ”Annonce”.

Levering af annoncer
Alle annoncer skal overholde magasinets annonceformater og Dansk Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af elektronisk materiale.
For materiale, der ikke overholder kravspecifikationerne, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Udgivelsesplan 2019/2020

Nr.DeadlineUdgivelsesdato
404.11.19 09.12.19 
118.02.2027.03.20
230.04.2012.06.20
325.08.2002.10.20
403.11.2011.12.20

Deadline kl. 10.00