Tidsskrift for Jordemødre

Tidsskrift for Jordemødre udgives af Jordemoderforeningen. Tidsskriftet har ca. 3.000 abonnenter, hvoraf flertallet er jordemødre og studerende.

RÅDGIVNING AF GRAVIDE
Jordemødre og studerende rådgiver årligt ca. 60.000 gravide og nybagte mødre samt deres partnere om:

• Sund levevis, kost og kostilskud
• Undersøgelse af fosteret, scanning og biokemisk undersøgelse
• Forberedelse til fødslen
• Forberedelse af forældreskabet
• Smertelindring
• Hørescreening af barnet
• Pleje, amning og ernæring af barnet
• Antikonception
• Brug af medicin

HVAD ARBEJDER JORDEMØDRE MED?
• Med jordemoderkonsultation
• Med indlagte gravide
• Med fødende
• Med barslende
• Med scanning
• Med seksualrådgivning
• Med udvikling, forskning og undervisning
• Med ledelse
• Med sundhedsfremme og befolkningssundhed

HVOR ER JORDEMØDRE ANSAT?
• I regionernes jordemodercentre, svangre-, føde- og barselafdelinger (flertallet)
• I kommunerne
• I privat lægepraksis, scanningsklinik og fertilitetsklinik
• Som privatpraktiserende jordemødre
• På professionshøjskole
• Som forskere

RECEPTPLIGTIG MEDICIN
Tidsskrift for Jordemødre har tilladelse til annoncering
for receptpligtig medicin.

Læs mere om Tidsskrift for Jordemødre og
Jordemoderforeningen på www.jordemoderforeningen.dk

Priser og formater tekstsider

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

TekstannoncerPriserFormat
Omslagsside 2 eller 3Kr. 12.800B:218 x H: 280 mm + 3 mm til beskæring på alle sider
Omslagsside 2 eller 3Kr. 12.800B: 194 x H: 256 mm
1/1 side til kantKr. 11.500B: 218 x H: 280 mm +  3 mm til beskæring på alle sider
1/1 sideKr. 11.500B: 194 x H: 256 mm
1/3 side højformatKr. 5.800B: 61 x H: 237 mm
1/2 side tværformatKr. 7.050B: 194 x H: 115,5 mm
1/3 side tværformatKr. 5.800B: 194 x H: 75 mm
1/6 sideKr. 2.925B: 61 x H: 115,5 mm

      

Rubrikannoncer

Kurser, uddannelser, møder og meddelelser

 

RubriksannoncerPriserFormat
1/6 sideKr. 2.000B: 61 x H: 115,5 mm
1/3 side højformatKr. 4.000B: 61 x H: 237 mm

LEVERING AF MATERIALE
Materiale leveres til tfjtekst@dmfnet.dk. Annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af elektronisk materiale.
Yderligere oplysninger om krav til materialet m.v. på www.dmfnet.dk under Tidsskrift for Jordemødre.

BETINGELSER
Udgiver forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod udgivers annonceringsbestemmelser (se www.jordemoderforeningen.dk). Kan en annonce forveksles med redaktionel tekst, forbeholder redaktionen sig ret til at forsyne annoncen med ordet “annonce”.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Yderligere oplysninger om rabatter, særplacering, tillæg m.v. findes på www.dmfnet.dk eller ved henvendelse til Dansk Mediaforsyning på telefon 7022 4088 eller på tfjtekst@dmfnet.dk

8 UDGIVELSER OM ÅRET
Tidsskrift for Jordemødre udkommer 8 gange om året i et oplag på 3000 eksemplarer.

KONTROLLERET OPLAGSTAL
(udsendt via Post Nord Magasinpost)
Kontrolleret af DMO, Danske Mediers Oplagskontrol
Kontrolperiode 01.07.2018-30.06.2019.
Distribueret oplag i alt 3.006.

Udgivelsesplan 2020

Nr. Annoncedeadline*Udgivelsesdag
110. jan 202031. jan 2020
221. feb 202013. mar 2020
 317. apr 2020
12. maj 2020
429. maj 202019. jun 2020
57. aug 202028. aug 2020
611. sep 20202. okt 2020
716. okt 20206. nov 2020
827. nov 202018. dec 2020

*Bestilling af annonce samt færdigt materiale inden klokken 12 den pågældende dag.