Magisterbladet Stillingsannoncer

Læsertal ifølge Gallup: 62.000
Index Danmark/Gallup (1. halvår 2019)

Kontrolleret trykoplag: 39.864

Målgruppe: Akademikere med en humanistisk, natur- eller samfundsvidenskabelig universitetsuddannelse

Udgivelsesfrekvens: 10 gange årligt

Magisterbladet er et journalistisk skrevet og redigeret fagblad med en kritisk og analyserende tilgang til stoffet. Centrale emner i bladet er vilkårene og udviklingen på det akademiske arbejdsmarked inden for bl.a. uddannelse, forskning, beskæftigelse, arbejdsmiljø, løn, ligestilling, karriere og efteruddannelse. Formålet er at perspektivere, informere og skabe debat, påvirke beslutningsprocesserne inden for arbejdsmarkeds-, forsknings- og uddannelsespolitik og at profilere DM-medlemmers professionelle kompetencer i alle grene af samfundet.

Magisterbladet udgives af DM (Dansk Magisterforening) og udsendes til ca. 40.000 akademikere med en humanistisk, natur- eller samfundsvidenskabelig universitetsuddannelse. De er undervisere, forskere, ansatte i det private erhvervsliv eller den offentlige administration i akademiske stillinger, ofte som beslutningstagere. Hertil kommer godt 15.000 studerende på  universiteternes humanistiske, natur- og samfundsvidenskabelige fakulteter. Især studerende og dimittender bruger bladet til at søge effektivt efter ledige stillinger.

Magistre arbejder blandt andet som:

  • Biologer, geologer og forskere
  • Undervisere på universiteter
  • Seminarielærere
  • IT-medarbejdere- og konsulenter
  • Miljømedarbejdere og -konsulenter
  • Informations- og formidlingsmedarbejdere
  • Forvaltnings- og administrationsmedarbejdere
  • Rådgivere til udenlandsk udstationering
  • Ledere inden for disse områder

Priser & formater stillingsannoncer

Alle priser er inkl. 4 farver og placering på magisterjob.dk men ekskl. moms

 PrisFormat
1/1 sideKr. 30.500,-B: 215 x H: 297 mm
+ 4 mm til beskæring
1/2 side (høj)Kr. 19.900,-B: 92 x H: 268 mm
1/2 side (bred)Kr. 19.900,-B: 188 x H: 132 mm
1/4 side (høj)Kr. 14.500,-B: 92 x H: 132 mm
Opslag til kantKr. 39.500,-B: 430 x H: 297 mm
+ 4 mm til beskæring

Udgivelsesplan

Nr.DeadlineUdgivelsesdato
106.01.2017.01.20
203.02.2014.02.20
316.03.2027.03.20
4*01.05.2015.05.20
5*03-06.2019-06-20
629-07-2014-08-20
7*26-08-2011-09-20
8*16-09-2002-10-20
9**21-10-2006-11-20
1018-11-2004-12-20
1/202118-12-2015-01-21

* Bladet færdiggøres med foliering.
** Bladet sendes ligeledes til 15.000 studerende, så oplaget bliver 55.000 og færdiggøres med foliering.

MAGISTERJOB.DK

Læg dit jobopslag på Magisterjob og få kontakt til de relevante kandidater. Få jobannoncen fremhævet yderligere med en henvisningsannonce på forsiden af
Magisterjob. Magisterjob er Dansk Magisterforenings jobportal. Med jobannoncering på Magisterjob er din vej sikret til højtuddannede og kvalificerede medarbejdere.
Magisterjob henvender sig til en bred skare af relevante jobsøgere, da magistre varetager næsten alle akademiske funktioner; undervisere, forskere, ansatte i det private erhvervsliv eller den offentlige administration kan alle findes blandt magistrene.

Jobagent

Brugerne på Magisterjob har mulighed for at oprette en jobagent, som holder øje med nye jobannoncer inden for brugerens interesser. Når der oprettes en jobannonce hos Magisterjob.dk, vil jobagenterne straks sende en mail med et link til annoncen ud til de brugere, der matcher jobannoncen.

BANNER- & JOBANNONCERING

BannerPrisFormatPeriode
Topbannerkr. 6.900.-B: 1000 x H: 150 pxpr. måned
Sidebannerkr. 2.400.-B: 230 x H: 200pr. måned
Bundbannerkr. 2.400.-B: 740 x H: 60pr. måned
Jobagent bannerkr. 5.900.-B: 468 x H: 60 pxpr. måned

 

JobannoncePrisPeriode
(magisterjob.dk)kr. 6.800.-30 dage
Joblink – nyhedsbrevetkr. 2.900.-1 uge
Joblink – nyhedsbrevetkr. 3.900.-2 uger
Forsidehenvisningkr. 1.900.-2 uger


Henvisningsannoncer

Ved henvisningsannonce i bladet tillægges kr. 2.900 for fuldt opslag på magisterjob.dk. Læs mere om annoncering på magisterjob.dk

MATERIALEKRAV

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). Tillæg for behandling af word-dokumenter og  klargøring til tryk pr. annonce 400 kr. Stillingsannoncer sendes til mjob@dmfnet.dk

Jobannoncering

Ved jobannoncering online skal jobopslaget sendes som Word-fil. Logo til jobannoncen skal medsendes som GIF eller JPG i format H: 250 x B: 150 px.

Bannerannoncering

Materiale til bannerannoncering skal leveres som GIF (ved animation, maks. 10 sek. og/ eller 3 loops) eller JPG i maks. 100 KB. Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Annoncemateriale

Alt materiale sendes til på mjob@dmfnet.dk

Udgiver

Dansk Magisterforening
Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg
Telefon: 38 15 66 00
Website: www.magisterbladet.dk
Jobsite: www.magisterjob.dk