Psykiatrifondens blad

Målgruppe: Folk der personligt eller professionelt har interesse i mental sundhed.

Kontrolleret trykoplag: 23.000

Udgivelsesfrekvens:  4 gange årligt.

Psykiatrifondens blad udsendes fire gange årligt i et oplag på 23.000, heraf modtages bladet af foreningens 16.000 støttemedlemmer. De øvrige modtagere af bladet består af fagfolk med en mere professionel interesse for psykiatri og mental sundhed samt en række VIP-personer.

Støttemedlemmernes profil:

 • 88% er Kvinder
 • 45% er i alderen 30-49 år
 • 40% er i alderen 50-69 år
 • 25% er bosat i hovedstadsområdet
 • Med stor interesse for mental sundhed
 • Har været eller er berørt af psykisk sygdom enten personligt eller som pårørende
 • Interesseret i: Behandlingstilbud, kurser, uddannelser og foredrag omhandlende mental sundhed mv.

De professionelle består af:

 • Bosteder
 • Misbrugscentre og rådgivningscentre.
 • Behandlingssteder: psykiatriske afdelinger, læger, psykologer, psykiatere mv.
 • Offentlige institutioner: Uddannelsessteder, kommuner, biblioteker mv.
 • Interesseret i: Videreuddannelse og kurser, medicin*, øvrige redskaber eller produkter til behandlings af psykiske problemer.


Hver udgave af Psykiatrifondens blad har et hovedtema. Temaerne for 2019 er følgende:

Nr.Tema
Nr. 1 – 2019 (Marts)Tema – Børn – derunder unge med psykoser
Nr. 2 – 2019 (Juni)Tema – Psykisk trivsel på arbejdsmarkedet
Nr. 3 – 2019 (September)Tema – Unge og mistrivsel
Nr. 4 – 2019 (December)Tema – Aftabuisering

*Det er ikke tilladt at reklamere for receptpligtigt medicin i Psykiatrifondens blad.

TekstannoncePrisFormat
1/1 sideKr. 17.000B: 190 x H: 260 mm
1/1 side (til kant)Kr. 17.000B: 220 x H: 297 mm + 5 mm til beskæring
1/2 side (vertikal)Kr. 9.500B: 190 x H: 123 mm
1/2 side (horisontal)Kr. 9.500B: 90 x H: 260 mm
1/4 sideKr. 5.100B: 90 x H: 123 mm
BagsideKr. 19.500B: 190 x H: 260 mm
Bagside (til kant)Kr. 19.500B: 220 mm x H: 297 mm + 5 mm til beskæring

 

Gentagelsesrabat:
2 indrykninger                     10%
4 indrykninger                     20%
Beregnes af grundprisen og opnås ved bestilling i fast ordre inden for en periode på 12 måneder.

Indstik:
Indhent venligst tilbud på tlf. 7022 4088.

Alle indstik skal have flg. Information på forsiden “Annoncetillæg”.

Levering af annoncer elektronisk materiale
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk Mediaforsynings krav til levering af elektronisk materiale.

Se mere på: www.dmfnet.dk

For materiale, der ikke overholder kravene, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod bladets

interesser. Kan en annonce forveksles med redaktionel tekst, skal den forsynes med  ordet ”Annonce”.
Alle reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Hvis materialefristen overskrides bortfalder reklamationsretten.

Online – nyhedsbrev
Udsendes til 140.000 modtagere hver den første tirsdag i måneden.

Banner – B: 600 x H: 135 px
Placeres efter 1. samt 2. nyhed

PlaceringPris
Placering efter 1. nyhed5.150 Kr
Placering efter 2. nyhed4.650 Kr


Materialet leveres som JPG- eller PNG-fil og må max. Fylde 45 KB.

Der skal altid medsendes URL-adresse og materialet skal leveres senest 5 dage før udsendelse.

Udgivelsesplan 2019

Nr.Deadline tekstannoncerUdgivelsesdato
111.02.1901.03.19
209.05.1911.06.19
312.08.1906.09.19
411.11.1906.12.19