Dansk Mediaforsyning

- vi leverer resultater...

Print


Annoncer i AstmaAllergi skal overholde bladets annonceformater samt Dansk Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af korrekt elektronisk materiale.

For materiale, der ikke overholder disse kravspecifikationer, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.


Annoncer sendes til astma@dmfnet.dk


Top