Sygeplejersken

Læsertal ifølge Gallup: 121.000 (4k 2018 + 1k 2019)

Målgruppe: Sygeplejersker

Kontrolleret trykoplag: 77.139

Udgivelsesfrekvens: 14 gange årligt

Sygeplejersken udgives af Dansk Sygeplejeråd og sendes direkte til medlemmernes privatadresser. Her har sygeplejerskerne mulighed for at fordybe sig i bladets spændende artikler, nyheder og annoncer – her kan de holde sig fagligt opdateret.

Fagligt
Sygeplejerskerne er en spændende målgruppe, der har stor indflydelse på indkøb og behandlingsplaner – både på hospitalerne og i den primære sektor. Sygeplejerskerne i praksis får flere og flere selvstændige konsultationer især af de kroniske patienter (diabetes, hjertesygdom, KOL, astma, forhøjet blodtryk m.v.).

Sygeplejerskerne er interesseret i efter- og videreuddannelse. En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser at 41 pct. af sygeplejerskerne har en videregående uddannelse, og 7 ud af 10 ønsker sig mere uddannelse. Der er ca. 8.000 sygeplejestuderende i Danmark.

Privat
Sygeplejerskerne er købestærke kvinder med en høj husstandsindkomst, der har stor interesse i:
• sundhed, helse og alternativ medicin
• økologi
• de rejser meget – både i indland og udland
• bor i ejerbolig
• læser meget – både fag- og skønlitteratur
• motion
Vil du vide mere, så trækker vi tallene fra Index Danmark/Gallup – du spørger bare!

Priser og formater tekstsider

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

TekstannoncePrisFormat
1/1 sideKr. 30.500B: 180 x H: 250 mm
1/1 side med kantKr. 30.500B: 210 x H: 280 mm + 5 mm til beskæring
1/2 side (horisontal)Kr. 15.700B: 180 x H: 123 mm
1/2 side (vertikal)Kr. 15.700B: 87 x H: 250 mm
1/3 side (horisontal)Kr. 10.800B: 56 x H: 250 mm
1/3 side (vertikal)Kr. 10.800B: 180 x H: 83 mm
1/4 sideKr. 9.000B: 87 x H: 123 mm
1/6 sideKr. 5.000B: 56 x H: 123 mm
BagsideKr. 32.875B: 210 x H: 235 mm + 5 mm til beskæring

     

Omslagsside 2
Kr. 31.500

Opslag – 420 x 280 mm + 5 mm
Kr. 45.750

Specialløsning
For medtagelse af folieret indstik som f.eks.  lakat/brochure/postkort/
vareprøver eller kartenklæbning:
Indhent venligst tilbud hos Dansk Mediaforsyning, tlf.: 7022 4088.
Blad nr. 3 + 4 + 6 + 7 + 10 + 11 + 13 og 14 færdiggøres med foliering, og annoncøren sparer herved folieringsomkostningen.
Alle indstik skal have flg. information på forsiden: ”Annoncetillæg til Sygeplejersken”.

Forkant
Dansk Sygeplejeråds lederblad Forkant samsendes 4 gange årligt med Sygeplejersken. Ved annoncering i begge medier tilbydes rabat.

DSR kalender 2021
Helside: inkl. 4 farver, B: 88 x H: 168 mm + 5 mm til beskæring, både højre- og venstresider, som placeres i sammenhæng med månedsplanerne i kalenderen. Kr. 24.150. Spotannoncer: sort/hvid, B: 88 x H: 39 mm + 5 mm til beskæring, og kan kun placeres på en højreside. Spotannoncer vil forekomme på selve ugeopslagene (weekplanneren). Kr. 1.650.

Deadline 14. februar 2020.
Udsendes med blad nr. 12 til alle medlemmer.

Annoncer for receptpligtig medicin
Sygeplejersken har ret til at medtage annoncer for receptpligtig medicin.

Pligttekst
Udnyt din annonce optimalt, placer pligtteksten i særskilt annonce.
Sygeplejersken yder 50 pct. rabat på pligttekstannoncer.
Pligttekst medtages kun som en sort/hvid annonce.

Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som ikke er forenelige med Dansk Sygeplejeråds annonceetiske retningslinier, eller som strider mod bladets interesser. Reklamationer, rettelser eller standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3 pct. materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2 pct. informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer.

Levering af elektronisk annoncemateriale
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af elektronisk materiale.
Trykklar pdf-fil i minimum 300 dpi.
Flere oplysninger på www.dmfnet.dk
Annoncemateriale sendes til:
dsrtekst@dmfnet.dk

Udgivelsesplan 2019/20

Nr.DeadlineUdgivelsesdato
13*31.10.1918.11.19
14*21.11.1909.12.19
118.12.1917.01.20
216.01.2007.02.20
3*13.02.2006.03.20
4*05.03.2027.03.20
506.04.2001.05.20
6*29.04.2022.05.20
7*19.05.2012.06.20
811.06.2003.07.20
930.07.2021.08.20
10*20.08.2011.09.20
11*10.09.2002.10.20
1201.10.2023.10.20
13*29.10.2020.11.20
14*19.11.2011.12.20

* Magasinet færdiggøres med foliering