Case 1

Fysioterapeuten

I hele 2008 lå Fysioterapeuten hos en konkurrent og vi har derfor valgt at bruge dette som index år. Beslutningen om at skifte til os blev taget i 2009 og pr. 1. oktober overtog vi salget, dermed er 2010 reelt vores første år. Vi har markeret på nedenstående graf med rødt der hvor vi overtog mediet.

Resultatet

Udviklingen kan kort og godt beskrives som en succes udover det sædvanlige. Vi har siden 2008/9 præsenteret en samlet vækst på 450 % i et print marked som har været under et stort nedadgående pres.

Sideløbende med den positive udvikling i salget til fagbladet Fysioterapeuten har vi af flere omgange haft et ikke ubetydeligt onlinesalg. Disse salgstal er naturligvis ikke indregnet i ovenstående men er ekstrasalg.

Casen

Fysioterapeuten skiftede til os i efteråret 2009 og udfordringen med mediet bestod til dels i at få kendskabsgraden op og dels at arbejde med en prisregulering af mediet, da strukturen var uklar. Vi gik i gang med arbejdet og som noget af det første kørte vi mediets emnedatabase sammen med vores som på daværende tidspunkt omfattede emner fra en lang række af sundhedsmedier. Dermed stod det hurtigt klart at der var områder hvor mediet ikke var godt nok profileret, ligesom vi så en tendens til at gensalget ift. de eksisterende kunder var lavere end forventet. Resultatet blev at vi allerede det første år øgede omsætningen pr . blad med over 50 %.

Vi har løbende tilpasset strategien og iværksat tiltag, herunder diverse markedsføringskampagner, der har underbygget udviklingen og på trods af et par år hvor væksten har været udfordret, så er den løbende tendens klar. Knap 4,5 gang så stor omsætning pr. blad i dag som da vi overtog mediet.

Online

Sideløbende har der fra Fysioterapeutforeningen været åbnet op for online annoncering uden at dette mersalg påvirkede omsætningen på bladet. Denne mulighed er siden lukket ned, dog ikke som følge af manglende omsætning, men pga. designmæssige beslutninger.