Ergoterapeuten online

Ergoterapeutforeningens nyhedsbrev

Ergoterapeutforeningens nyhedsbrev udsendes 3-4 gange om måneden til ca. 9.500 modtagere.

Bannerannonce i nyhedsbrev

Format: 700 x 110 px samt link til en hjemmeside.

Filformaterne JPG og PNG – max 45 KB – kan benyttes.

Flash er ikke tilladt.

Pr. udsendelse kr. 3.650.

Jobannonce i nyhedsbrev

Logo: 180 x 90 px + max 100 tegn. Overskrift 15 tegn

Pr. udsendelse kr. 3.050.

Annoncemateriale sendes til ergotekst@dmfnet.dk

Der skal altid medsendes URL-adresse og materialet skal leveres seneste 5 dage før udsendelse.

Rabat

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen får 20 % rabat på annoncering