Fagbladet 3F

Kontrolleret trykoplag: 261.844

Udgivelsesfrekvens: 8 gange årligt

De store faggrupper er 109.000 medlemmer i industrien, 64.000 i byggeriet, 14.000 i det grønne område, 55.000 i transport sektoren,
38.000 i det offentlige samt 29.000 i hotel/restauration, rengøring.

Medlemmerne er højt specialiserede, veluddannede og dækker over mere end 150 forskellige brancher.

Fagbladet 3F er bærer af viden og indblik i arbejdsforhold og samfundsliv langt ud over de rent organisatoriske grænser. Fagbladet 3F har i den henseende modtaget en række priser, og det er målet at fastholde denne førerposition. At det også afspejler sig i medlemmernes interesse og læsning af bladet afslører vores løbende læserundersøgelser. Læserne tager imod Fagbladet 3F med stor åbenhed, og det er i Fagbladet 3F, at de ofte søger inspiration, råd og vejledning både i deres arbejdsliv og i dagligdagen. Der er stor alsidighed i annonceringsmulighederne i Fagbladet 3F. Det er gjort for at give annoncørerne mere effekt for pengene og samtidig skabe et inspirerende og harmonisk blad. Mulighederne inkluderer en række spændende særplaceringer, konkurrencer og præmiesponsorater, og kombineret med det store oplag, gør det Fagbladet 3F til et interessant medie, når der skal annonceres.

Den oplagte annoncør i Fagbladet 3F henvender sig til privatpersonen eller arbejdstageren. Du kan altså både annoncere for forbrugsgoder, ferier, services og meget andet, men også for bl.a. arbejdsbeklædning eller sikkerhedssko.

Den typiske læser af Fagbladet 3F er…
…mellem 35 og 64 år (70%) og bor i hus/villa/parcelhus (65%), der er ejerbolig (73%), beliggende vest for Storebælt (66%). Læseren er meget/ret interesseret i sundhed (48%). Vedkommende arbejder minimum én gang om ugen i haven (56%) og foretager ligeledes mindre reparationer i hjemmet på ugentlig basis (23%). Læseren handler desuden i byggemarkedet mindst en gang om måneden (38%).

Udgivelsesplan 2021

Nr.DeadlineUdgivelsesdato
122.01.2119.02.21
226.02.2126.03.21
326.03.2123.04.21
428.05.2125.06.21
513.08.2110.09.21
624.09.2122.10.21
722.10.2119.11.21
819.11.2121.12.21

Mulighed for segmenteret annoncering i alle udgivelser
Der tages forbehold for ændringer med hensyn til udgivelsesdatoer og deadlines.

Priser & formater tekstsider
Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

Særplacering + 10%

Segmenteret annoncering samt indstik
Der er mulighed for at ramme en præcis målgruppe – hør mere om segmentering indenfor bl.a. branche, geografisk, alder, køn mv. Indhent venligst tilbud – Dansk Mediaforsyning, tlf. 7022 4088

Gentagelsesrabat for tekstsideannoncering
3 indrykninger 5% rabat
5 indrykninger 10% rabat
8 indrykninger 15% rabat
10 indrykninger 20% rabat

Annoncemateriale
Annoncemateriale sendes til 3f@dmfnet.dk

Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise
annoncer, som ikke er forenelige med Fagbladet
3Fs annonceetiske retningslinier, eller
som strider mod bladets interesser. Enhver
annonce, som kan forveksles med redaktionel
tekst, forsynes med ordet ”annonce”.