Hørelsen

Målgruppe: Mennesker med gøreproblemer, og fagfolk der arbejder med hørelse/øresygdomme.

Kontrolleret trykoplag: 10.000

Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Hørelsen udgives af Høreforeningen og sendes til foreningens medlemmer, samarbejdspartnere, institutioner, organisationer, offentlige og private høreklinikker.

Medlemmer af Høreforeningen er enten ramt af høretab, tinnitus, menières sygdom eller har familie med øre-/høreproblemer.

Foreningen har til formål gennem forebyggende arbejde at virke for bevarelse af hørelsen. Desuden varetages interesser for mennesker med høreproblemer og døvblevne overfor myndigheder og offentlighed.

Høreforeningens medlemmer er ofte mennesker, der har erkendt deres høretab, og som gør noget ved problemet for at opnå en bedre livskvalitet. I fremtiden vil der være flere med høreproblemer og tinnitus, det skyldes til dels, at vi lever længere, og derfor får flere og flere et aldersbetinget høretab. Desuden er antallet af unge mennesker med høreproblemer stigende. Der er også en markant ændring i forhold til at erkende et høretab og vælge at gøre noget ved det.

Fakta:
• Hver 6. dansker over 18 år har problemer med hørelsen
• Mindst 800.000 danskere har problemer med hørelsen
• Over 300.000 har et høreapparat, og har brug for teleslynge og andre hjælpemidler
• Ca. 50.000 har svære høreproblemer
• Ca. 8.000 er døvblevne eller har næsten ingen hørelse tilbage og har brug for tolkeservice. Heraf er ca. 800 personer på arbejdsmarkedet.
• Hver 10. i arbejde har høreproblemer

Priser & formater tekstsider
Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

TekstannoncePrisFormat
1/1 side til kantKr. 19.900B: 210 x H: 280 mm + 5 mm til beskæring
1/2 side (horisontal)Kr. 12.200B: 190 x H: 116 mm
1/2 side (vertikal)Kr. 12.200B: 90 x H: 256 mm
1/3 sideKr. 8.050B: 65 x H: 256 mm
1/4 sideKr. 6.500B: 90 x H: 116 mm
Opslag til kantKr. 29.100B: 420 x H: 280 mm + 3 mm til beskæring
BagsideKr. 24.200B: 210 x H: 225 + 3 mm til beskæring

      

Tillæg særplaceringer
2. omslagsside: 23650 kr.
3. omslagsside: 21.900 kr.
Højreside: + 10%

Gentagelsesrabat
2 indrykninger 10 %
4 indrykninger 15 %
6 indrykninger 20 %

Indstik
Indhent venligst tilbud på tlf.: 7022 4088

Teknik
Trykteknik: Offset
Format: 210 x 280
Farver: Europa-skala (CMYK)

Generelle oplysninger
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som strider mod bladets interesser.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. DRRBs liste.

Levering af materialer
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af elektronisk materiale.
For materiale, der ikke overholder disse kravspecifikationer, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Annoncemateriale
Materiale sendes som færdig pdf til
hoerelsen@dmfnet.dk

Reklamationsret
Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt.
Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Udgivelsesplan 2021

Nr.DeadlineUdgivelsesdato
115.01.2116.02.21
218.03.2120.04.21
320.05.2122.06.21
409.08.2107.09.21
517.09.2119.10.21
601.11.2130.11.21