Tidsskrift for Jordemødre

Tidsskrift for Jordemødre udgives af Jordemoderforeningen. Tidsskriftet har ca. 3.000 abonnenter, hvoraf flertallet er jordemødre og studerende.

RÅDGIVNING AF GRAVIDE
Jordemødre og studerende rådgiver årligt ca. 60.000 gravide og nybagte mødre samt deres partnere om:

• Sund levevis, kost og kostilskud
• Undersøgelse af fosteret, scanning og biokemisk undersøgelse
• Forberedelse til fødslen
• Forberedelse af forældreskabet
• Smertelindring
• Hørescreening af barnet
• Pleje, amning og ernæring af barnet
• Antikonception
• Brug af medicin

HVAD ARBEJDER JORDEMØDRE MED?
• Med jordemoderkonsultation
• Med indlagte gravide
• Med fødende
• Med barslende
• Med scanning
• Med seksualrådgivning
• Med udvikling, forskning og undervisning
• Med ledelse
• Med sundhedsfremme og befolkningssundhed

HVOR ER JORDEMØDRE ANSAT?
• I regionernes jordemodercentre, svangre-, føde- og barselafdelinger (flertallet)
• I kommunerne
• I privat lægepraksis, scanningsklinik og fertilitetsklinik
• Som privatpraktiserende jordemødre
• På professionshøjskole
• Som forskere

RECEPTPLIGTIG MEDICIN
Tidsskrift for Jordemødre har tilladelse til annoncering
for receptpligtig medicin.

Læs mere om Tidsskrift for Jordemødre og
Jordemoderforeningen på www.jordemoderforeningen.dk

Priser og formater tekstsider

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

TekstannoncerPriserFormat
Omslagsside 2 eller 3Kr. 12.800B:218 x H: 280 mm + 3 mm til beskæring på alle sider
Omslagsside 2 eller 3Kr. 12.800B: 194 x H: 256 mm
1/1 side til kantKr. 11.500B: 218 x H: 280 mm +  3 mm til beskæring på alle sider
1/1 sideKr. 11.500B: 194 x H: 256 mm
1/3 side højformatKr. 5.800B: 61 x H: 237 mm
1/2 side tværformatKr. 7.050B: 194 x H: 115,5 mm
1/3 side tværformatKr. 5.800B: 194 x H: 75 mm
1/6 sideKr. 2.925B: 61 x H: 115,5 mm

      

Rubrikannoncer

Kurser, uddannelser, møder og meddelelser

 

RubriksannoncerPriserFormat
1/6 sideKr. 2.000B: 61 x H: 115,5 mm
1/3 side højformatKr. 4.000B: 61 x H: 237 mm

LEVERING AF MATERIALE
Materiale leveres til tfjtekst@dmfnet.dk. Annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af elektronisk materiale.
Yderligere oplysninger om krav til materialet m.v. på www.dmfnet.dk under Tidsskrift for Jordemødre.

BETINGELSER
Udgiver forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod udgivers annonceringsbestemmelser (se www.jordemoderforeningen.dk). Kan en annonce forveksles med redaktionel tekst, forbeholder redaktionen sig ret til at forsyne annoncen med ordet “annonce”.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Yderligere oplysninger om rabatter, særplacering, tillæg m.v. findes på www.dmfnet.dk eller ved henvendelse til Dansk Mediaforsyning på telefon 7022 4088 eller på tfjtekst@dmfnet.dk

8 UDGIVELSER OM ÅRET
Tidsskrift for Jordemødre udkommer 8 gange om året i et oplag på 3000 eksemplarer.

KONTROLLERET OPLAGSTAL
(udsendt via Post Nord Magasinpost)
Kontrolleret af DMO, Danske Mediers Oplagskontrol
Kontrolperiode 01.07.2018-30.06.2019.
Distribueret oplag i alt 3.006.

Udgivelsesplan 2021

Nr. Annoncedeadline*Udgivelsesdag
18. jan 202129. jan 2021
219. feb 202112. mar 2021
 316. apr 2021
7. maj 2021
44. jun 202125. jun 2021
530. jul 202120. aug 2021
611. sep 20211. okt 2021
715. okt 20215. nov 2021
826. nov 202117. dec 2021

*Bestilling af annonce samt færdigt materiale inden klokken 12 den pågældende dag.