Menighedsrådenes blad

Målgruppe: Beslutningstagere i den danske folkekirke

Kontrolleret trykoplag: 17.124

Udgivelsesfrekvens: 10 gange årligt

Menighedsrådenes Blad udgives af  landsforeningen af Menighedsråd, der organiserer over 99 % af landets menighedsråd. Bladet udsendes til medlemmernes privatadresser og til mange ansatte ved kirkerne. Inspiration, debat og praktisk viden. Det er ingredienserne i Menighedsrådenes blad, der i næsten 90 år har været bindeleddet mellem foreningen og dens medlemmer.

I bladet finder man altid reportager fra menighedsråd, som deler ud af deres erfaringer. Praktiske informationer fra Rådgivningen og masser af debat. Der er nemlig tradition for, at rigtig mange menighedsrådsmedlemmer har lyst til at udveksle synspunkter i bladet. Bladets annoncesektion er et nyttigt hjælpemiddel. Her finder menighedsrådene et helt katalog over varegrupper og serviceydelser, som særligt har interesse for dem.
Annoncørerne kommer således i kontakt med en veldefineret målgruppe, bestående af beslutningstagere i den danske folkekirke.

Folkekirkens budget er i alt på ca. 6 milliarder, hvoraf menighedsrådene administrerer en væsentlig del.

Blandt menighedsrådenes opgaver kan nævnes vedligeholdelse af kirkebygninger og præstegårde, anskaffelse af kirkeinventar og kunst, kirkegårdsdrift, koncert- og mødevirksomhed o.m.a.

TekstannoncePrisFormat
1/1 side – side 7, 22 el. 29Kr. 14.950B: 188 x H: 272 mm
1/1 sideKr. 11.500B: 188 x H: 272 mm
1/2 sideKr. 6.500B: 188 x H: 134 mm
1/2 side  – side 7, 22 el. 29Kr. 7.450B: 188 x H: 134 mm 
1/3 side Kr. 4.750B: 188 x H: 88 mm
1/4 side Kr. 3.700B: 188 x H: 65 mm 
1/6 sideKr. 2.850B: 60 x H: 134 mm 
1/8 sideKr. 2.450B: 92 x H: 65 mm

Menighedsrådenes Blad bliver trykt i fire farver (cmyk).
Materiale fremsendes til mb@dmfnet.dk

Gentagelsesrabat
Ved 5 indrykninger 5%
Ved 10 indrykninger 10%

Årsmøde avisen
I forbindelse med Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde den 6-8 august 2021, udgives en særlig avis, som bl.a. vil blive udleveret til alle delegerede.

Information om avisen:
Formatet er B: 250 x H: 355 mm.
Avisen forventes at have et omfang på ca. 32 sider.
Annoncerne vil blive jævnt fordelt igennem avisen.

Annonceformater:
1/1 side: kr. 10.500 . B: 225 x H: 330 mm
1/2 side: kr. 5.500 . B: 225 x H: 160 mm eller B: 110 x H: 330 mm
1/4 side: kr. 2.750 . B: 110 x H: 160 mm
Forsiden: kr. 10.500 . B: 225 mm x H: 60 mm
Priserne er inkl. anvendelse af 4-farver men ekskl. moms.
Tillæg for placering på side 2, 5 og bagsiden (kun helsider) +10%

Deadline for booking til årsmøde avisen er den 4. juni 2021.

Betingelser
Udgiveren forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som ikke er forenelige med Menighedsrådenes Blads etiske regler, eller som strider mod bladets interesser. Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Levering af annoncer
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk
Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af elektronisk materiale.
Se mere information på: www.dmfnet.dk
For materiale, der ikke overholder kravspecifikationerne, vil
efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Udgivelsesplan 2021

Nr.Deadline*Udgivelsesdato
114.12.2029.01.21
211.01.2119.02.21
315.02.2126.03.21
408.03.2123.04.21
506.04.2121.05.21
617.05.2125.06.21
702.08.2110.09.21
830.08.2108.10.21
927.09.2105.11.21
1025.10.2107.12.21

*Deadline kl. 12.00