Psykiatrifondens blad

Målgruppe: Folk der personligt eller professionelt har interesse i mental sundhed.

Kontrolleret trykoplag: 26.500

Udgivelsesfrekvens:  4 gange årligt.

Psykiatrifondens blad udsendes fire gange årligt i et oplag på 26.500, heraf modtages bladet af foreningens 20.000 støttemedlemmer. De øvrige modtagere af bladet består af fagfolk med en mere professionel interesse for psykiatri og mental sundhed samt en række VIP-personer.

Støttemedlemmernes profil:

 • 82% er kvinder
 • 25% er i alderen 30-49 år
 • 49% er i alderen 50-69 år
 • 30% er bosat i hovedstadsområdet
 • 73% har en videregående uddannelse
 • 44% har selv psykisk sygdom inde på livet.
 • 29% har et barn med psykisk sygdom.
 • 31% har en faglig interesse.
 • 83% af læserne mener, at bladet er godt eller meget godt.
 • 89% mener, at det har et højt, sagligt niveau.
 • Interesseret i: Behandlingstilbud, kurser, uddannelser og foredrag omhandlende mental sundhed mv.

De professionelle består af:

 • Bosteder
 • Misbrugscentre og rådgivningscentre.
 • Behandlingssteder: psykiatriske afdelinger, læger, psykologer, psykiatere mv.
 • Offentlige institutioner: Uddannelsessteder, kommuner, biblioteker mv.
 • Interesseret i: Videreuddannelse og kurser, medicin*, øvrige redskaber eller produkter til behandlings af psykiske problemer.

*Det er ikke tilladt at reklamere for receptpligtigt medicin i Psykiatrifondens blad.

TekstannoncePrisFormat
1/1 sideKr. 17.000B: 190 x H: 260 mm
1/1 side (til kant)Kr. 17.000B: 205 x H: 280 mm + 5 mm til beskæring
1/2 side (vertikal)Kr. 9.500B: 190 x H: 123 mm
1/2 side (horisontal)Kr. 9.500B: 90 x H: 260 mm
1/4 sideKr. 5.100B: 90 x H: 123 mm
BagsideKr. 19.500B: 190 x H: 210 mm
Bagside (til kant)Kr. 19.500B: 205 mm x H: 230 mm + 5 mm til beskæring
Side 2kr. 18.000B: 205 mm x H: 280 mm + 5 mm til beskæring

 

Gentagelsesrabat:
2 indrykninger                     10%
4 indrykninger                     20%
Beregnes af grundprisen og opnås ved bestilling i fast ordre inden for en periode på 12 måneder.

Indstik:
Indhent venligst tilbud på tlf. 7022 4088.

Alle indstik skal have flg. Information på forsiden “Annoncetillæg”.

Levering af annoncer elektronisk materiale
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk Mediaforsynings krav til levering af elektronisk materiale.

For materiale, der ikke overholder kravene, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod bladets

interesser. Kan en annonce forveksles med redaktionel tekst, skal den forsynes med  ordet ”Annonce”.
Alle reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Hvis materialefristen overskrides bortfalder reklamationsretten.

Online – nyhedsbrev
Udsendes til 213.000 modtagere hver den første tirsdag i måneden.

Banner – B: 600 x H: 135 px
Placeres efter 1. samt 2. nyhed

PlaceringPris
Placering efter 1. nyhed5.150 Kr
Placering efter 2. nyhed4.650 Kr


Materialet leveres som JPG- eller PNG-fil og må max. Fylde 45 KB.

Der skal altid medsendes URL-adresse og materialet skal leveres senest 5 dage før udsendelse.

Udgivelsesplan 2021

Nr.Deadline tekstannoncerUdgivelsesdato
115.02.2112.03.21
212.05.2111.06.21
316.08.2110.09.21
411.11.2103.12.21