Socialpædagogerne og Dansk Mediaforsyning

Nyt samarbejde

Socialpædagogerne og Dansk Mediaforsyning har netop indgået samarbejde omkring annonceslaget til fagbladet Socialpædagogen. Fagbladet udkommer 15 gange årligt i et oplag på 45.000 og sendes direkte til medlemmernes privatadresse.

Socialpædagogen bliver læst og brugt i en grad, der er usædvanlig for et fagblad. Det skyldes dels bladets centrale funktion i forhold til at beskrive den socialpædagogiske og samfundsmæssige virkelighed. Dels den måde, bladet formidler synspunkter mellem medlemmer og mellem medlemmer og ledelse på et journalistisk grundlag. Udover fagbladet udsendes der hver 2. uge et nyhedsbrev til ca. 34.000 modtagere.

Du kan læse mere omkring Socialpædagogerne og deres fagblad her, hvor det også er muligt at finde medieinformationen for 1. halvår 2019