UFL stillingsannoncer

Målgruppe: Læger

Kontrolleret trykoplag: 29.816

Læsertal ifølge Gallup:
78.000
Index Danmark/Gallup (Helår 2019/2020)

Udgivelsesfrekvens:
26 gange årligt

UGESKRIFT FOR LÆGER
Ugeskrift for Læger er Danmarks største sundheds videnskabelige tidsskrift med ny dansk forskning og nyheder fra international forskning. Med 78.000 læsere er Ugeskrift for Læger en vigtig kilde til medicinske nyheder, debat, sundheds- og lægepolitik samt arbejdsforhold. Magasinet udgives af Lægeforeningen, som har 32.067 medlemmer. Lægeforeningen er en standsforening, der omfatter medlemmer af lægernes forhandlingsberettigede foreninger fordelt således:

  • Foreningen af Yngre Læger (YL): 13.555 medlemmer
  • Foreningen af Speciallæger (FAS): 8.622 medlemmer
  • Praktiserende Lægers Organisation (PLO): 3.541 medlemmer
  • Foreningen af Pensionerede Læger (FPL): 5.665 medlemmer
  • Læger i udlandet: 591 medlemmer

Næsten alle læger i Danmark er medlem af Lægeforeningen. Ugeskrift for Læger udkommer om mandagen og distribueres til lægernes privatadresse. Øvrige læsere er medicinstuderende, sygeplejersker, tandlæger, fysioterapeuter, jordemødre samt medicinalindustrien, apotekerne og beslutningstagere indenfor sundhedssektoren.

En analyse gennemført af TNS Gallup i 2019 viser, at 98% af Lægeforeningens medlemmer læser den trykte samt digitale udgave af tidsskriftet. 64% læser altid hele bladet og 69% bruger mere end 15 minutter på læsningen.

Udgivelsesplan 2021

 Nr. DeadlineUdgivelsesdato 
 104.01.2111.01.21
15.01.21 25.01.21 
3*29.o1.21 08.02.21 
12.02.2122.02.21 
26.02.21 08.03.21 
6* 12.03.21 22.03.21 
7A 12.03.21 05.04.21 
7* 26.03.21 05.04.21 
09.04.21 19.04.21
9*21.04.21 03.05.21 
1005.05.21 17.05.21 
1120.05.2131.05.21 
1204.06.21 14.06.21 
1318.06.21 28.06.21 
1402.07.21 12.07.21 
1530.07.21 09.08.21 
16*13.08.21 23.08.21 
1727.08.21 06.09.21
1810.09.21 20.09.21 
1924.09.21 04.10.21 
20A24.09.21 18.10.21 
20*08.10.21 18.10.21 
2122.10.21 01.11.21 
2205.11.21 15.11.21 
2319.11.21 29.11.21 
2403.12.21 13.12.21 

JOB.UGESKRIFTET.DK

Danmarks største jobportal indenfor den sundhedsvidenskabelige sektor. Et jobopslag på job.ugeskriftet.dk sikrer hurtig og målrettet kontakt til de relevante kandidater. Kombineret med en printannonce i Ugeskrift for Læger målrettes jobannonceringen yderligere. Jobopslag på job.ugeskriftet.dk sendes dagligt ud til de relevante kandidater med jobagent.
Der er mulighed for at få fremhævet en jobannonce med en henvisning på sidens forside under “Udvalgte job” – eller ved at tilkøbe joblink med henvisning til jobopslaget i Ugeskrift for Lægers ugentlige nyhedsmail. Derudover kan der med bannerannoncering skabes ekstra stor opmærksomhed omkring et budskab, både i forbindelse med rekruttering og jobannoncer og ved brandingkampagner.

Jobpakker

Materialekrav

Printannonce
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Tillæg for behandling af word-dokumenter og klargøring til tryk pr. annonce 400 kr.

Online jobannoncering
Ved jobannoncering online skal jobopslaget sendes som Word-fil.

Logo til jobannoncen skal medsendes som GIF eller JPG i format B: 250 x H: 150 px.

Bannerannoncering
Materiale til bannerannoncering skal leveres som GIF (ved animation, maks. 10 sek. og/ eller 3 loops) eller JPG i maks. 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Annoncemateriale
Stillingsannoncer sendes til ufljob@dmfnet.dk

Generelle oplysninger
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som strider mod bladets interesser.

Reklamationsret
Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt.
Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Udgiver

Lægeforeningen
Ugeskrift for Læger
Adresse: Kristianiagade 12,
2100 København Ø
Telefon: 3544 8500
Website: www.ugeskriftet.dk