UFL

Målgruppe: Læger

Kontrolleret trykoplag: 29.816

Læsertal ifølge Gallup:
78.000
Index Danmark/Gallup (Helår 2019/2020)

Udgivelsesfrekvens:
26 gange årligt

UGESKRIFT FOR LÆGER
Ugeskrift for Læger er Danmarks største sundheds videnskabelige tidsskrift med ny dansk forskning og nyheder fra international forskning. Med 78.000 læsere er Ugeskrift for Læger en vigtig kilde til medicinske nyheder, debat, sundheds- og lægepolitik samt arbejdsforhold. Magasinet udgives af Lægeforeningen, som har 32.067 medlemmer. Lægeforeningen er en standsforening, der omfatter medlemmer af lægernes forhandlingsberettigede foreninger fordelt således:

  • Foreningen af Yngre Læger (YL): 13.555 medlemmer
  • Foreningen af Speciallæger (FAS): 8.622 medlemmer
  • Praktiserende Lægers Organisation (PLO): 3.541 medlemmer
  • Foreningen af Pensionerede Læger (FPL): 5.665 medlemmer
  • Læger i udlandet: 591 medlemmer

Næsten alle læger i Danmark er medlem af Lægeforeningen. Ugeskrift for Læger udkommer om mandagen og distribueres til lægernes privatadresse. Øvrige læsere er medicinstuderende, sygeplejersker, tandlæger, fysioterapeuter, jordemødre samt medicinalindustrien, apotekerne og beslutningstagere indenfor sundhedssektoren.

En analyse gennemført af TNS Gallup i 2019 viser, at 98% af Lægeforeningens medlemmer læser den trykte samt digitale udgave af tidsskriftet. 64% læser altid hele bladet og 69% bruger mere end 15 minutter på læsningen.

Udgivelsesplan 2021

 Nr. DeadlineUdgivelsesdato 
 104.01.2111.01.21
15.01.21 25.01.21 
3*29.o1.21 08.02.21 
12.02.2122.02.21 
26.02.21 08.03.21 
6* 12.03.21 22.03.21 
7A 12.03.21 05.04.21 
7* 26.03.21 05.04.21 
09.04.21 19.04.21
9*21.04.21 03.05.21 
1005.05.21 17.05.21 
1120.05.2131.05.21 
1204.06.21 14.06.21 
1318.06.21 28.06.21 
1402.07.21 12.07.21 
1530.07.21 09.08.21 
16*13.08.21 23.08.21 
1727.08.21 06.09.21
1810.09.21 20.09.21 
1924.09.21 04.10.21 
20A24.09.21 18.10.21 
20*08.10.21 18.10.21 
2122.10.21 01.11.21 
2205.11.21 15.11.21 
2319.11.21 29.11.21 
2403.12.21 13.12.21 

Læserprofil

Bor i hus: 60,1%
Bor i ejerbolig: 71,7%
Gift/samlevende: 63,2%
Husstandsindkomst over kr. 1.000.000: 33,6%

Indstik
Indhent venligst tilbud på 7022 4088.
Alle indstik skal have flg. information på forsiden ”Annoncetillæg”

Generelle oplysninger
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som strider mod bladets interesser.

Annoncemateriale
Materiale sendes som færdig pdf til ufl@dmfnet.dk

Reklamationsret
Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten
bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Udgiver

Lægeforeningen
Ugeskrift for Læger
Adresse: Kristianiagade 12,
2100 København Ø
Telefon: 3544 8500
Website: www.ugeskriftet.dk