Elektrikeren

Målgruppe: Elektrikere

Oplag: 27.509

Udgivelsesfrekvens: 8 gange årligt

Fagbladet Elektrikeren er medlemsblad for Dansk EL-Forbund og postomdeles otte gange årligt i et oplag på 27.509. Elektrikerne er en spændende målgruppe, da de ofte selv står for indkøb af blandt andet værktøj og el-artikler, derudover er de en stærk influent i forhold til slutbrugeren (privat eller offentlig) i forhold til valg af f.eks. materialer. 

Udover forbundets medlemmer bliver bladet ligeledes sendt til tekniske skoler, producenter, el-virksomheder og interesseorganisationer inden for el-faget.

Om den primære læser:
– Primært mænd
– 84% af læserne kigger i alle udgaver af bladet
– 65% er privat ansat
– 54% indkøber for mere en 10.000 i erhvervsmæssig sammenhæng om måneden
– Blandt de hyppigste indkøb findes: industriartikler, almindelige el-artikler, værktøj, IT-artikler, transport herunder firmabil

Priser og formater på tekstsider

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

TekstannoncePrisFormat

Oplag

Kr. 32.800B: 416 x H: 280 mm + 5 mm til beskæring
1/1 sideKr. 19.800B: 168 x H: 236 mm
Til kant
B: 208 x H: 280 + 5 mm til beskæring
1/2 sideKr. 11.200

B: 168 x H: 115 mm
B: 96 x H: 280 mm
Til kant
B: 96 x H: 135 mm
B: 208 x 235 + 5 mm til beskæring

1/3 sideKr. 8.200B: 168 x 115 mm
1/4 sideKr. 7.200B: 168 x 55 mm
BagsideKr. 22.600B: 208 x 280 mm + 5 mm til beskæring

      

Gentagelsesrabatter
4 indrykninger          10 %
8 indrykninger          20 %
Beregnes af grundprisen og opnås ved bestilling
i fast ordre inden for en periode på 12 måneder.

Indstik
Indhent venligst tilbud på tlf. 70 22 40 88
Alle indstik skal have flg. Information på forsiden “Annoncetillæg”.

Materiale sendes til el@dmfnet.dk

Levering af annoncer
Elektronisk materiale
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk Mediaforsynings
krav til levering af elektronisk materiale.
Se mere på: www.dmfnet.dk
For materiale, der ikke overholder kravene, vil efterbehandlingen blive faktureret
særskilt efter gældende timesats.

Betingelser
Reaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod
bladets interesser. Kan en annonce forveksles med redaktionel tekst,
skal der forsynes med ordet “Annonce”.
Alle reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt.
Hvis materialefristen overskrides bortfalder reklamationsretten.

Udgivelsesplan 2021

Nr.DeadlineUdgivelsesdato
104.01.2103.02.21
217.02.2116.03.21
325.03.2127.04.21
412.05.2108.06.21
507.07.2103.08.21
609.09.2105.10.21
727.10.2123.11.21
825.11.2121.12.21