Ordblindebladet

Trykoplag:
2.600 + 2.500 via pdf

Udgivelsesfrekvens:
4 gange årligt

Målgruppe:
medlemmer af Ordblinde/Dysleksiforeningen

Ordblinde/Dysleksiforeningen udgiver Ordblindebladet, som udkommer fire gange om året – i marts, juni, september og december. Bladet udsendes til medlemmer med posten eller som PDF. Det trykte oplag er på ca. 2.600 stk. og ca. 2.500 medlemmer får det tilsendt som PDF pr. mail. Bladet bliver lagt på foreningens hjemmeside efter 2 udgivelser. 

Ordblindhed er et medfødt og usynligt handicap, der giver den handicappede vanskeligheder ved læsning og skrivning. For mennesker med ordblindhed tager det lang tid at omsætte bogstaver til sproglyde, som er nødvendige for at danne ord. Man ved ikke præcist, hvor mange ordblinde der er i Danmark. Men man regner med, at omkring 7-8 % eller knapt 400.000 af den danske befolkning er ordblinde.

Foreningens formål er at varetage interesser for mennesker med ordblindhed/dysleksi over for myndigheder og offentligheden. Foreningen arbejder for en generel anerkendelse af ordblindhed/dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed/dysleksi.

Udgivelsesplan 2021

Nr.DeadlineUdgivelsesdato
120.01.2119.03.21
215.04.2118.06.21
305.08.2124.09.21
420.10.2117.12.21

  Udgiver

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 3675 1088
Web. www.ordblindeforeningen.dk

Materialekrav

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). Materialet kan sendes til os på ord@dmfnet.dk 

Indstik

Indhent venligst tilbud på tlf. 7022 4088. Alle indstik skal have flg. information på forsiden ”Annoncetillæg”.

Betingelser

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod bladets interesser. Kan en annonce forveksles med redaktionel tekst, skal den forsynes med ordet ”Annonce”. Alle reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Hvis materialefristen overskrides bortfalder reklamationsretten.