Socialpædagogerne


Målgruppe:
Socialpædagoger

Udgivelsesfrekvens: 11 gange årligt

Kontrolleret trykoplag: 45.000

Fagbladet Socialpædagogen
Socialpædagogen er fagbladet for ca. 35.000 socialpædagoger og 7.500 pædagogstuderende og udgives af Socialpædagogerne. Bladet udkommer 11 gange årligt med den bedst mulige orientering om, hvad der rører sig i faget, forbundet og a-kassen. Bladet er et samlende organ for alle socialpædagoger, men har også en del læsere uden for medlemsskaren, bl.a. embedsmænd og politikere.

Tre ud af fire af medlemmerne i Socialpædagogerne er kvinder. Ca. halvdelen af vores medlemmer arbejder på botilbud eller dagtilbud for voksne, hver fjerde på
opholdssteder, institutioner eller dagtilbud for børn og unge. Den sidste fjerdedel arbejder med en bred vifte af mennesker med særlige behov, psykisk syge, hjemløse og stofbrugere. 

Godt 3.500 af forbundets medlemmer er ledere eller mellemledere. 80 pct. er beskæftiget i stillinger i kommunerne – resten på regionale, statslige eller private arbejdspladser. 

Socialpædagogen bliver læst og brugt i en grad, der er usædvanlig for et fagblad. Det skyldes dels bladets centrale funktion i forhold til at beskrive den socialpædagogiske og samfundsmæssige virkelighed. Dels den måde, bladet formidler synspunkter mellem medlemmer og mellem medlemmer og ledelse på et journalistisk grundlag.

Udgivelsesplan 2021

 Nr. Deadline Udgivelsesdato
111.12.2018.01.21
2* 11.01.2115.02.21
315.02.2122.03.21
410.03.2120.04.21
508.04.2118.05.21
614.05.2122.06.21
721.06.2110.08.21
802.08.2107.09.21
9*30.08.2105.10.21
1027.09.2102.11.21
11*28.10.2102.12.21

*Magasinet færdiggøres med foliering.